Just nu har Nordea utökat sitt erbjudande till Eksjöhuskunder som planerar att bygga nytt hus. För att underlätta i tider med omfattande permitteringar och en större osäkerhet i många familjers budget erbjuder Nordea två års amorteringsfrihet vid nyproduktion av småhus. En tillfällig säkerhet för dig som tvekar i närtid men känner dig trygg med framtiden.

Att bygga sitt eget hus har alltid varit en god investering på längre sikt. Nordeas erbjudande om två års amorteringsfrihet ska ses som en tillfällig säkerhet i oroliga tider. Som husbyggare ska du precis som vanligt titta längre fram i tiden och räkna på både ränta och amortering. Med en säker långsiktig kalkyl i botten ger de två åren utan amortering en trygg start på husresan. Nordeas erbjudande om amorteringsfrihet gäller alla som bygger nytt, och är något du ansöker om när ditt byggnadskreditiv ska läggas om till bolån. Du behöver inte vara drabbad, ekonomiskt eller fysiskt, av coronaviruset för att omfattas av erbjudandet.

Nordea har också en försäkring för utgiftsskydd. Den innebär att om du blir sjukskriven eller arbetslös så täcker försäkringen vardagsutgifter, som lån och boendekostnader, upp till 10 000 kronor i högst 12 månader i följd. Försäkringen är ett tillval i Nordeas utbud.

Vill du veta mer? Ta kontakt med något av våra lokalkontor så berättar de hur det fungerar. 

Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, kvalitet och vårt hållbarhetsarbete. Det är därför Nordea kan ge dig som kund bästa tänkbara finansieringslösning och förmånliga villkor. Nordea använder Eksjöhus egen produktionskostnadskalkyl utan att räkna upp denna med en riskfaktor. De kommer även att använda vår driftskostnad i stället för bankens högre schablon. Detta säkerställer att kalkylen hos Nordea blir så korrekt som möjligt.

En enklare väg till finansiering

Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, kvalitet, vårt hållbarhetsarbete och mer därtill. Därför kan Nordea ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning med mycket förmånliga villkor.

Läs mer här