Det är många frågor och funderingar när man ska bygga ett nytt hus. Var börjar man? Vad ska man tänka på? Hur går hela processen till?
Skidåkaren Viktor Thorn och skidskytten Johanna Skottheim har varit ett par sedan gymnasiet. Båda elitsatsar och drömmer om framgångar i VM och OS. De har länge funderat på nytt boende. Till slut bestämde de sig för att bygga ett helt nytt hus.

Vi har följt hela deras husresa, steg för steg, från att de letar tomt tills de flyttar in i det nybyggda huset. Det är en serie i 10 avsnitt. Varje avsnitt är 4-6 minuter och 1 avsnitt i veckan lanseras med start vecka 47 på denna sidan, därefter varje helg i samband med vinterstudion på tv.

Följ serien – och lär av när Viktor och Johanna bygger hus.

Avsnitt 1: Möt Viktor och Johanna – och deras längtan efter nytt boende

Skidåkaren Viktor Thorn och skidskytten Johanna Skottheim bor i en etta på 41 kvadratmeter i utkanten av Östersund. Den lilla lägenheten är smått belamrad med all utrustning och de känner sig trångbodda. Även om de har skidspåren precis utanför dörren har de sökt nytt boende en längre tid.
De har tittat på att köpa ett hus. De har till och med varit på några visningar. Men ingenting har känts helt rätt.
När Viktor fick veta att kommunen sålde mark i ett bostadsområde i de södra förorterna till Östersund bestämde de sig för att bygga ett nytt hus. De valde Eksjöhus för att bygga sitt nya hus.

Avsnitt 2: Mötet med Eksjöhus

När Viktor och Johanna bestämde sig för att bygga nytt hus var Eksjöhus deras första val. Av flera anledningar.
”Eksjöhus har ett bra rykte. Sedan fick vi stort förtroende för vår säljare John”, berättar Johanna.
Eksjöhus har försäljningskontor på 23 orter i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ett av kontoren ligger i Östersund. Därifrån täcker säljaren John Ingemarsson ett
område lika stort som hela södra Sverige.
”Det är rätt långt ifrån sälj när man jobbar med husförsäljning. Det handlar mer om vägledning”, säger John.
Viktor och Johanna ska bygga sitt första hus. Det väljer till slut ett Eksjöhus Prio 116.
”Det passar oss perfekt. Det är ett hus i lagom storlek med hög standard från början.”, säger Viktor.

Avsnitt 3: Materialval med Vedum

Det är relativt många beslut att ta i inledningen av ett husbygge, när det fortfarande bara är en ritning. Besluten är stora och små. För de flesta är valet av kök det största
och kanske svåraste beslutet. I Eksjöhus Prio-serie, som Viktor & Johanna köpte, är inte ens köksvalen många eller stora. Utformningen är redan bestämd. Det enda valet att
göra är ytskiktet. Eksjöhus samarbetar med Vedum beträffande köks- och badrumsinredning. Det ingår i priset att besöka närmaste utställningen som Vedum har när du köper ett Eksjöhus. Du
bestämmer direkt med Vedum hur köket och badrummet ska se ut.

Avsnitt 4: Finansiering och byggnadslov

Det är många olika processer som drar igång samtidigt när du tar det slutgiltiga beslutet att bygga ett hus. Förenklat kan man säga att dessa processer är: 1) finansiering, 2) bygglov och 3) detaljplanering hur husbeställningen ska se ut.

Det första som sker är att ansökan om bygglov skickas in till kommunen. Processtiden varierar kraftigt från kommun till kommun. Din lokala kontaktperson på Eksjöhus – säljaren – har kunskap om hur lång tid det i normalfallet tar i just din kommun. Det är också säljaren som sköter ansökningsprocessen.

I samband med bygglovsprocessen är det ett möte med kommunen där alla inblandade parter är med. Det mötet kallas för tekniskt samråd och är en genomgång med alla berörda om byggprocessen. Det ska också finnas en oberoende kontrollansvarig för husbygget. Den kontrollansvarige är en sakkunnig person som har till uppgift att säkerställa att huset byggs enligt gällande lag. Den personen är också med på det tekniska samrådet.

Innan byggprocessen inleds måste du ha ett lånelöfte. När bygget dragit igång behövs det en byggkredit. När man bygger ett hus betalar man löpande olika kostnader som uppstår. När huset är färdigbyggt och alla byggkostnader betalats görs byggkrediten om till ett traditionellt bolån. Eksjöhus samarbetar med Nordea som ger förmånliga villkor för dig som kund till Eksjöhus. Men du har såklart full frihet att välja vilken bank som helst för byggkrediten och bolånen.

När dina personliga val med kök, golv osv är klara och bygglovs- och finansieringsprocessen igångsatt är din husbeställning klar för avrop. Det är slutbeställningen av huset. När avropet är påskrivet är din husbeställning låst. Då går det inte längre göra ändringar i beställningen.