Eksjöhus - Standard & Tillval

92 Nybyggnadsförsäkring för de tio första åren Med en nybyggnadsförsäkring är ditt hus försäkrat för byggrelaterade skador i tio år från dagen för godkänd slutbesiktning. Försäkringen täcker kostnader för att åtgärda skador till följd av fel, och de fel som orsakat skadorna på grund av felaktigt arbete, dvs. väsentliga fel och skador som inte täcks av entreprenörens felansvar, eller av någon annan försäkring. Med fel i arbete menas att det utförda arbetet avviker från fackmässigt godtagbar standard som råder när arbetet utförs. När du köper ett Eksjöhus ingår en Nybyggnadsförsäkring som vi tecknar åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB. Färdigställandeförsäkring under byggtiden När du ska bygga hus behöver du enligt lag ett färdigställandeskydd. Detta skydd får du genom att Eksjöhus tecknar en Färdigställandeförsäkring åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB. Färdigställandeförsäkringen gäller om din entreprenör eller leverantör går i konkurs under byggtiden, eller om du har rätt att häva kontraktet enligt 29§ konsumenttjänstlagen. När en ny entreprenör måste upphandlas är det inte ovanligt att extrakostnader uppstår i form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella extrakostnader som kan uppstå, dock med max tio procent av kontraktssumman. Försäkrat från dag 1 Ditt husbygge är försäkrat redan när du tecknar köpeavtalet. Försäkringen gäller fram till sex månader efter slutbesiktning. Leverantörsförsäkringen gäller byggnad, tomtmark, material och verktyg. Läs mer på www.gar-bo.se Försäkringen ger skydd mot • Brand • Läckage • Stöld & skadegörelse • Storm, hagel och snötryck • Skada på installation • Ansvar • Rättsskydd

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2Nzg=