Tomterna på Björnö är naturtomter som alla har fjärrvärme, vatten, avlopp, el och fiber (stadsnät).

Området består av uppvuxna barr- och lövträd omgivna av ängsmark. Här finns också gott om blåbärs- och lingonris för lyckad bärplockning till hösten.

Läs mer på http://www.bjorno.nu/

Patrik Andersson

Patrik Andersson

, säljare
Ring mig
Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson

, säljare
Ring mig
Landskap: Kommun: Adress: Tomttyp: Antal tomter: Tomtarea:
Uppland Norrtälje Björnö Naturtomt 4
Ort Adress Antal Objekt
Norrtälje Björnö 4 Tomt