Tomterna finns i olika storlekar men de flesta är mellan 1000-1300 kvm. I första etappen byggs 13 hus och totalt finns det 37 tomter. Tomterna är uppdelade i 6 grupper med som mest 8 tomter per grupp. Alla tomter har i bakkant gräns mot naturmark för att komma nära naturen och minska insynen.

Läs mer på http://www.skastahage.se.

Bengt Wallman

Bengt Wallman

, Ej nyförsäljning
Ring mig
Landskap: Kommun: Adress: Tomttyp: Antal tomter: Tomtarea:
Västmanland Västerås Skästa hage Naturtomt 6 1077-1254
Ort Adress Antal Objekt
Västerås Skästa hage 6 Tomt