Rankingen sammanställs av Prognoscentret och den bygger på Nöjd Kund-index (NKI). Kundundersökningarna skickas ut av Prognoscentret och lejonparten av alla stora hustillverkare i Sverige deltar.

Eksjöhus har för 2019 ett NKI på 75, vilket är ett högt resultat. Roligt att notera är också att Eksjöhus har högre svarsfrekvens bland sina kunder än vad branschen som helhet har. 57 procent av Eksjöhus kunder svarade på undersökningen, jämfört med 49 procent sett till alla aktörer som deltar.

– Resultatet från undersökningen visar att Eksjöhus lyckas göra sina kunder riktigt nöjda. En fin förmåga att hålla löften och leverera hus av hög kvalitet och med få fel gör att Eksjöhus når upp på pallplats branschmätningen i år, säger Erika Knutsson som är marknadsanalytiker på Prognoscentret.

En faktor som vi tror betyder mycket i kundnöjdhet är vår lokala närvaro. Prata gärna med något av våra 22 lokalkontor runt om i landet om du är intresserad av att bygga hus.

 

Fotnot: Nöjd Kund-index, NKI, är en sammanvägning av tre frågor, hur nöjd kunden är med företaget totalt sett, i vilken utsträckning företaget uppfyllt kundens förväntningar samt hur nära eller långt ifrån ett ideal företagets prestation har varit. Svaren anges på en tiogradig skala som räknas om till ett index mellan 0 och 100.