Hur kan vi finansiera vårt nya hus?

Finansiera ditt nya hus på ett enklare sätt

Vi är måna om att det ska vara tryggt och enkelt att bygga hus. Därför har vi ett tätt samarbete med vår samarbetspartner Nordea. Det ger dig förmånligare villkor och rabatter när du ska finansiera ditt nya Eksjöhus.

En barnfamilj njuter i solen på uteplatsen

Tätt samarbete för bättre villkor

Eksjöhus och Nordea har ett unikt samarbete sedan många år tillbaka. Det innebär att banken är väl insatt i våra kalkyler, energiberäkningar och vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Därför kan Nordea ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning, med mycket förmånliga villkor och rabatter.

Nordea logo

Prio 141 sovrum

Amorteringsfritt i fem år!

Att bygga hus har alltid varit en god investering på längre sikt. Men i tider av stigande räntor och inflation behövs ibland extra trygghet på kortare sikt. Tillsammans med Nordea inför vi nu amorteringsfrihet för all nyproduktion i fem år.

Beslutet om amorteringsfrihet gäller även befintlig nyproduktion. Det innebär att du som redan flyttat in i ditt nya Eksjöhus inom en femårsperiod kan kontakta Nordea för amorteringsfrihet under återstoden av perioden.

Nordeas erbjudande om amorteringsfrihet gäller dig som bygger nytt, och är något du ansöker om när ditt byggnadskreditiv ska läggas om till bolån.

En person sitter med hustillverkaren Eksjöhus katalog på golvet

Större trygghet med Nordea

Som långvarig samarbetspartner kan Nordea erbjuda trygga och förmånliga villkor för dig som vill förverkliga din husdröm. Läs mer om hur du kommer igång!

Börja med att kontakta banken

När du bygger ett nytt hus måste en del av kostnaden komma från en kontantinsats. Hur mycket du sedan kan låna för att finansiera ditt nya hus, beror på dina ekonomiska förutsättningar. Därför är det klokt att alltid börja med att kontakta banken tidigt, för att se vilken finansiering som passar dig bäst.

Byggnadskreditiv – en smidig lösning

Under byggtiden erbjuder Nordea en smidig lösning som kallas för byggnadskreditiv. Det innebär att du lånar pengar löpande när fakturorna kommer in och betalar bara ränta på det belopp som har fakturerats. Du skickar in fakturorna till Nordea som sköter betalningarna åt dig. Du behöver heller inte amortera under byggtiden.

Trygg försäkring för utgiftsskydd

Som kund hos Nordea har du även en rad andra förmåner, både innan, under och efter din byggnation. Till exempel möjlighet att välja till en trygg försäkring för utgiftsskydd som täcker dina vardagsutgifter om du blir arbetslös eller sjukskriven. Försäkringen täcker vardagsutgifter, som lån och boendekostnader, upp till 10 000 kronor i högst 12 månader i följd. Kontakta Nordea för att lära dig mer om vilka möjligheter som finns.

Genom vårt samarbete med Nordea får du

Snabbt & enkelt

 • En enkel kanal till Nordea med svar inom 24 timmar.
 • En kompetent kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger dig en kontakt på närmaste Nordeakontor.
 • Svar på låneansökan inom 24 timmar.

Förmånliga villkor

 • Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på byggnadskrediten om du har ditt bolån hos Nordea.
 • Förmånliga räntevillkor.
 • Bygger du ett miljöeffektivt hem får du dessutom 0,10 procentenheter rabatt på bolåneräntan med Nordeas Gröna bolån.

Personlig service

 • Nordea hanterar dina fakturor löpande under hela bygget. Smidigt och enkelt.
 • Du får tillgång till våra specialister på nybyggnation genom hela byggprocessen.
 • Samlar du dina bankaffärer hos Nordea får du dessutom fler förmåner, personlig rådgivare och rabatter på banktjänster.

 

Ordlista & viktiga begrepp

I samband med en nybyggnation dyker många främmande begrepp upp. Nedan försöker vi, tillsammans med Nordea, reda ut några ord som du sannolikt stöter på när du bygger nytt.

Lånelöfte är ett löfte från Nordea som visar hur mycket du har möjlighet att låna för att bygga din bostad. Lånelöftet baseras på önskat lånebelopp, kontantinsats, hushållets inkomster, utgifter, familjesituation och övriga lån. Lånelöftet förutsätter god skötsamhet och innan byggnadskreditivet startar görs en slutlig kontroll att de uppgifter som tidigare lämnats är oförändrade tillsammans med en bedömd värdering av färdig bostad. Ett lånelöfte är kostnadsfritt och gäller 6 månader.

Köpekontrakt är ett bindande avtal vid tomtköpet. Detta innehåller villkor som köpare och säljare ska uppfylla för att genomföra slutliga betalningen av tomten.

Handpenningslån förekommer vid tomtköp. Detta används för finansiering av handpenningen, som skall betalas kort efter man undertecknat köpekontraktet. Handpenningen är normalt 10 procent av köpesumman. Ett alternativ till handpenningslån är ett tidsbegränsat lån utan säkerhet.

Köpebrev skrivs när man slutför affären kring tomten. Detta innebär ett kvitto som bevisar att betalningen är slutförd och att samtliga villkor är uppfyllda. I samband med detta ansöker banken eller mäklaren om att ni ska registreras som ägare till tomten. Det är först när man äger tomten som det är möjligt att starta upp ett byggnadskreditiv.

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten/tomten. Ansökan görs till Lantmäteriet, normalt av din bank eller mäklare, utifrån köpebrevet. Lantmäteriverket tar ut en kostnad på 1,5 % på köpeskillingen (priset) och en fast avgift på 825 kr.

Pantbrev innebär att när du lånar pengar till en bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Detta innebär att banken får en säkerhet och kan då erbjuda bättre villkor. I normalfallet följer tidigare uttagna pantbrev med till nästa ägare men på en tomt brukar det som regel vara väldigt lite pantbrev uttaget. Pantbrev kan tas ut på upp till 85 % av bostadens värde. För nya pantbrev debiterar Lantmäteriverket en stämpelskatt på 2 procent av det nya pantbrevet plus en avgift på 375 kronor.

Produktionskostnadskalkyl är en bedömd totalkostnad (budget) för hela byggnationen. En produktionskostnad bör även innehålla kostnader för räntor under byggtid, lantmäteriets kostnader för lagfart och pantbrev. De största riskerna i en produktionskostnadskalkyl berör främst markarbeten (sprängning/pålning), finplanering tomt (gräsmatta/altaner), utvändig målning samt dina tillval utöver standard.

Köpeavtal upprättas mellan dig som köpare och Eksjöhus. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Entreprenadkontrakt upprättas mellan dig som köpare och Entreprenör. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar, vilket kan variera beroende på entreprenadform. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Spärrförbindelse utgör en garanti för att ert Eksjöhus ska börja tillverkas på fabriken. En spärrförbindelse innebär att man avsätter ett bestämt belopp av byggnadskreditivet till en viss leverantör, som betalning för leverans av material eller utfört arbete. Spärrförbindelsen önskar Eksjöhus 7 veckor före husleverans. Den kan utfärdas när du är ägare till tomten och har undertecknat ett Köpeavtal och ett Entreprenadkontrakt.

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som används när man finansierar ett nytt hus. De kostnader som finns upptaget i produktionskostnadskalkylen (t.ex. tomt, grund, material, exploateringskostnad, anslutningsavgifter) skickas efter ditt godkännande in för betalning från kreditivet. Denna lösning är mer fördelaktig och billigare då man betalar ränta på det utnyttjade beloppet. Under byggtiden är byggnadskreditivet fritt från amortering. När byggnationen är klar lägger man om byggnadskreditivet till vanliga bolån.

Färdigställandeförsäkring skyddar dig om entreprenören går i konkurs och du behöver upphandla ett annat företag. Försäkringen täcker merkostnader med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman.

Nybyggnadsförsäkring (10-årig byggfelsförsäkring) täcker kostnaden för att återställa byggnaden efter skada och för att rätta till det fel som är orsaken, om skadan beror på att entreprenören har utfört arbetet fel eller använt olämpligt material.

Fastighetsavgift är en avgift som samtliga fastighetsägare ska betala. Bygger du ett nytt ett nytt hus betalar du ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Det innebär en besparing på cirka 100 000 kronor.

Bolånetaket innebär att lån med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.

Mina favoriter

Laddar...

Vill du komma i kontakt med ditt lokala säljkontor, ställa frågor och få prisindikation på flera husmodeller samtidigt?

Du har inte valt ut några favoriter bland våra husmodeller

Använd hjärtsymbolen för att spara dina favoriter. När du är klar kan du få pris och mer information här.

Kontakta mig

Vänligen kontakta mig här

Fyll i formuläret så kommer jag svara dig så fort jag har möjlighet. Vill du hellre ringa, slå en signal på numret nedan.

Med vänlig hälsning

  Tack för din förfrågan!

  Din fråga är skickad

  Inom kort kommer jag att ta kontakt med dig.