Visselblåsarpolicy LindholmsGruppen

LindholmsGruppen och dess dotterbolag (Eksjöhus AB, Eksjöhus Modulbygg AB, Eksjöhus Bostad AB, Eksjöhus Bostad Entreprenad AB och Eksjö Industri AB) (nedan namngivna som LindholmsGruppen eller företaget) strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Då LindholmsGruppen är en värderingsstyrd verksamhet vill vi att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot företagets värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns LindholmsGruppens visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

– ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning

– en intressekonflikt mellan en anställd och LindholmsGruppen eller något av dotterbolagen i LindholmsGruppen.

– andra allvarliga oegentligheter som rör LindholmsGruppens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i LindholmsGruppens samtliga bolag. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Du kan välja att rapportera enligt följande:

Rapporteringsverktyg: https://eksjohus.whistlelink.com/

Telefon: 0381-383 00

Fysiskt möte: Vänligen ring in alternativt meddela via rapporteringsverktyget och ange att du önskar fysiskt möte

– Du behöver inte ha bevis för din misstanke men ingen anklagelse får inte göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk

– Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga

– Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

 

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av HR- och marknadsansvarig i koncernen.

Vid behov av extern kompetens, kan utredningar kan även ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från LindholmsGruppen. Du kan följa upp ditt ärende via rapporteringsverktyget om du nedtecknat ärendenummer samt koden som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer företaget återrapportera status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

LindholmsGruppen tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till LindholmsGrupens personuppgiftspolicy.

Missbruk

LindholmsGruppen kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Företaget ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

Ansvar

Ansvarig för denna policy är HR-ansvarig Pia Göransson. Policyn revideras årligen.

Mina favoriter

Laddar...

Vill du komma i kontakt med ditt lokala säljkontor, ställa frågor och få prisindikation på flera husmodeller samtidigt?

Du har inte valt ut några favoriter bland våra husmodeller

Använd hjärtsymbolen för att spara dina favoriter. När du är klar kan du få pris och mer information här.

Kontakta mig

Vänligen kontakta mig här

Fyll i formuläret så kommer jag svara dig så fort jag har möjlighet. Vill du hellre ringa, slå en signal på numret nedan.

Med vänlig hälsning

  Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles
  Privacy Policy och Terms of Service.

  Tack för din förfrågan!

  Din fråga är skickad

  Inom kort kommer jag att ta kontakt med dig.

  Kontakt

  Ställ din fråga

  Är du nyfiken på att bygga hus, men inte säker på var du ska börja? Vi är här för att hjälpa dig, oavsett var du befinner dig i ditt beslutsfattande.

  Ingen fråga är för liten eller för tidig.

  Fyll i vårt enkla formulär för att ställa dina frågor – det är helt förutsättningslöst. En representant från vårt närmsta kontor kommer att kontakta dig snart för att svara på dina frågor och diskutera dina idéer.

  Det finns inga förpliktelser, bara möjligheter. Låt oss tillsammans utforska din dröm om att bygga hus!

  Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

   Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles
   Privacy Policy och Terms of Service.

   Tack för din förfrågan!

   Din fråga är skickad

   Inom kort kommer närmsta kontor att ta kontakt med dig.