Checklista för din tomt

1

Planbestämmelser?

Finns det planbestämmelser som styr hur högt du får bygga eller som reglerar andra faktorer som påverkar ditt val av husmodell eller placering på tomten?

2

Nivåskillnader?

Tänk på nivåskillnader på tomten. Ska du jämna ut eller bygga sluttningshus? Finns det naturliga inslag på tomten som är värda att bevara?

3

Omgivning?

Hur ser omgivningen ut? Finns det byggnader eller träd hos grannar som påverkar din tomt?

4

Ljuset?

Besök tomten så ofta du kan vid olika tidpunkter på dagen för att se hur ljuset faller på tomten. Markera ut huset med t.ex. pinnar för att få en känsla av placeringen på tomten.

5

Utsikt?

Finns det någon utsikt du vill ta vara på? Behöver du komma upp på en andravåning för att skapa utsikten?

6

Insyn?

Hur blir insynen om du placerar huset så som du tänkt dig? Kan du flytta fönsterpartier eller kanske vrida huset för att minska insynen?