Det finns många fördelar med ett ägarskap som sträcker sig från skog till färdigt hus. Eksjöhus ingår i LindholmsGruppen, en familjeägd koncern som i sin portfölj har egen skog, sågverket Eksjö industri och hustillverkning. Sågverket, grundat 1961, ligger några hundra meter öster om Eksjöhus fabriksområde centralt i Eksjö. Närheten är en stor fördel för verksamheten totalt sett.

Att ha full koll på hela råvarukedjan är bra för kvaliteten, miljön och ekonomin. Det blir mycket korta transporter för den tredjedel som Eksjöhus använder av de totalt 65 000 kubikmeter trä som sågas vid Eksjö industri under ett år.

Med kontroll över träets resa från skog till del av ett hus säkerställs också kvaliteten. På Eksjöhus vet vi att virket lagrats på rätt sätt och är rätt hanterat ända fram till produktionen. Nästan alla moment i Eksjöhus hustillverkning sker inomhus i produktionslokaler där fukthalten regleras genom ventilationen, mest för att det trä som vi hanterar ska må så bra som möjligt.
Korta transporter och mycket trä i konstruktionen är till sist en fördel även för miljö och klimat. Trä är ett beständigt material som ger lite spill och som kan återvinnas på ett resurseffektivt sätt.
Den som köper ett Eksjöhus kan känna sig säker på att varje steg i produktionskedjan har hanterats på ett sätt är bra för framtiden, för dig som husköpare och miljön vi lever i.

Intresserad av vårt hållbarhetsarbete?

Hållbarhet är någonting som vi alla måste ta på stort allvar. Alla företag och människor behöver hjälpas åt för att förflytta perspektiven på vad som går och vad som är rimligt att åstadkomma. Eftersom vi i LindholmsGruppen har koll på värdekedjan från skog till färdig bostad, har vi också en unik möjlighet att ta ansvar. Tack vare att flera av våra bolag endast ligger några hundra meter från varandra har vi mycket korta transporter för vårt virke och kan optimera våra resurser.

Läs mer här