1. Valmat tak och liggande panel

Tak utan skarpa vinklar ger huset lugn och harmoni som förstärks av liggande panel. Vit fasad inspirerad av amerikansk New England-stil.

2. Sadeltak och stående panel

Traditionellt sadeltak med takpannor är en beprövad och väl fungerade konstruktion -ett alternativ som passar både stad och landsbygd. Väljer du stående panel i rött med vita knutar förstärks bilden av svensk tradition.

3. Pulpettak och liggande panel

Takens olika riktning och överlappande utsprång markerar de förskjutna huskropparna. Den höga fasaden mot trädgården ger mycket yta till fönstren. Liggande träpanel balanserar takets branta vinklar.

4. Platt tak och putsad fasad

Platt tak hör till funkis-stilens ursprungliga idé. Enkelt och avskalat, utan takutsprång. Samma sak med den pustade fasaden som är helt slät utan fönsteromfattning. Entré och altandörrar markeras av mer levande ytor i träpanel.

Tips: så väljer du tak och fasad

Ett knep för att lyckas med exteriören är att ta hjälp av dem som verkligen är experter på arkitektritade hus: våra arkitekter. Var och en av dem presenterar sina råd och tips till husköpare här intill. Du kan få kontakt med genom våra lokalkontor.