Genom vårt samarbete får du:

  • En enkel kanal till Nordea genom eksjohus@nordea.se med svar inom 24 timmar. En kompetent kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger dig en kontakt på närmaste Nordeakontor.
  • Svar på låneansökan inom 24 timmar.
  • Kostnadsfri värdering av din nuvarande bostad.
  • Tre månaders räntefritt handpenningslån på din tomt.
  • Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på byggnadskrediten om du slutplacerar ditt lån hos Nordea.
  • Förmånliga räntevillkor.
  • Betalservice av dina byggnationsfakturor.
  • En personlig bankman.
  • Ta del av Nordeas kundprogram.

 

 

Hur ser processen ut med Nordea när du ska bygga hus?

Klicka på nedan bild för att se den i större format och få det förklarat hur det går till.

Amorteringsfritt i två år

Coronaviruset påverkar just nu alla delar av samhället. Att bygga hus är en investering på lång sikt och vår samarbetspartner Nordea erbjuder nu, i oroliga tider, amorteringsfrihet i två år vid nyproduktion av småhus.

Läs mer här

Ordlista & viktiga begrepp

I samband med en nybyggnation dyker många främmande begrepp upp. Nedan försöker vi, tillsammans med Nordea, reda ut några ord som du bygger nytt sannolikt stöter på när du bygger nytt.

Lånelöfte är ett löfte från Nordea som visar hur mycket du har möjlighet att låna för att bygga din bostad. Lånelöftet baseras på önskat lånebelopp, kontantinsats, hushållets inkomster,
utgifter, familjesituation och övriga lån. Lånelöftet förutsätter god skötsamhet och innan byggnadskreditivet startar görs en slutlig kontroll att de uppgifter som tidigare lämnats är oförändrade tillsammans med en bedömd värdering av färdig bostad. Ett lånelöfte är kostnadsfritt och gäller 6 månader.

Köpekontrakt är ett bindande avtal vid tomtköpet. Detta innehåller villkor som köpare och säljare ska uppfylla för att genomföra slutliga betalningen av tomten.

Handpenningslån förekommer vid tomtköp. Detta används för finansiering av handpenningen, som skall betalas kort efter man undertecknat köpekontraktet. Handpenningen är
normalt 10 procent av köpesumman. Ett alternativ till handpenningslån är ett tidsbegränsat lån utan säkerhet.

Köpebrev skrivs när man slutför affären kring tomten. Innebär ett kvitto som bevisar att betalningen är slutförd och samtliga villkor är uppfyllda. I samband med detta ansöker banken
eller mäklare om att ni ska registreras som ägare till tomten. Det är först när man äger tomten som det är möjligt att starta upp ett byggnadskreditiv.

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten/tomten. Ansökan görs till Lantmäteriet, normalt av din bank eller mäklare, utifrån köpebrevet. Lantmäteriverket tar ut en kostnad på 1,5 % på köpeskillingen (priset) och en fast avgift på 825 kr.

Pantbrev innebär att när du lånar pengar till en bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Detta innebär att banken får en säkerhet och kan då erbjuda bättre villkor. I normalfallet följer tidigare uttagna pantbrev med till nästa ägare men på en tomt brukar det som regel vara väldigt lite pantbrev uttaget. Pantbrev kan tas ut upp till 85 % av bostadens värde. För nya pantbrev debiterar Lantmäteriverket en stämpelskatt på 2 procent av nya pantbrevet plus en avgift på 375 kronor.

Produktionskostnadskalkyl är en bedömd totalkostnad (budget) för hela byggnationen. En produktionskostnad bör även innehålla kostnader för räntor under byggtid, lantmäteriets kostnader för lagfart och pantbrev. De största riskerna i en produktionskostnadskalkyl berör främst markarbeten (sprängning/pålning), finplanering tomt (gräsmatta/altaner), utvändig målning samt dina tillval utöver standard.

Köpeavtal upprättas mellan dig som köpare och Eksjöhus. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Entreprenadkontrakt upprättas mellan dig som köpare och Entreprenör. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar, vilket kan variera beroende på entreprenadform. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Spärrförbindelse utgör en garanti för att ert Eksjöhus ska börja tillverkas på fabriken. En spärrförbindelse innebär att man avsätter ett bestämt belopp av byggnadskreditivet till en viss leverantör, som betalning för leverans av material eller utfört arbete. Spärrförbindelsen önskar Eksjöhus 7 veckor före husleverans. Den kan utfärdas när du är ägare till tomten och har undertecknat ett Köpeavtal och ett Entreprenadkontrakt.

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som används när man finansierar ett nytt hus. De kostnader som finns upptaget i produktionskostnadskalkylen (t.ex. tomt, grund, material, exploateringskostnad, anslutningsavgifter) skickas efter ditt godkännande in för betalning från kreditivet. Denna lösning är mer fördelaktig och billigare då man betalar ränta på det utnyttjade beloppet. Under byggtiden är byggnadskreditivet fritt från amortering. När byggnationen är klar lägger man om byggnadskreditivet till vanliga bolån.

Färdigställandeförsäkring skyddar dig om entreprenören går i konkurs och du behöver upphandla ett annat företag. Försäkringen täcker merkostnader med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman.

Nybyggnadsförsäkring (10-årig byggfelsförsäkring) täcker kostnaden för att återställa byggnaden efter skada och för att rätta till det fel som är orsaken, om skadan beror på att entreprenören har utfört arbetet fel eller använt olämpligt material.

Fastighetsavgift är en avgift som samtliga fastighetsägare ska betala. Bygger du ett nytt ett nytt hus betalar du ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Det innebär en besparing på cirka 100 000 kronor.

Bolånetaket innebär att lån med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.

EN KOMPLETT HUSLEVERANTÖR

En hustillverkare som har kontroll över alla moment, från råvara till inflyttningsfärdigt hus. Det är vad vi menar med en komplett husleverantör. Många tycker att det är magiskt att se en tom tomt förvandlas till en bostad. Vi på Eksjöhus vet att det inte ligger några trollformler bakom ett hus med riktigt hög kvalitet. Snarare rör det sig om precision, yrkesskicklighet och gedigen erfarenhet. Vi har varit husleverantör i snart 70 år och är idag en ledande hustillverkare i Sverige.
Grunden till företaget lades av Simon Lindholm och hans snickeriverksamhet. 1944 började han tillverka monteringsfärdiga hus, och därmed var Eksjöhus fött. Företaget har sedan utvecklats som husleverantör och ägs fortfarande av familjen Lindholm.